Aylık Arşiv: Temmuz 2020

dotnet core

Banker’s Round (Bankacı yuvarlaması)

Bu yazımda C sharp’ ta sayıları yuvarlamada default olarak kullanılan bankacı yuvarlamasının, nasıl çalıştığını ve neden en iyi algoritma olduğundan bahsedeceğim Öncelikle aşağıdaki yuvarlamalar ve çıktılarını inceleyelim Çıktı: Algoritma çalışma mantığı basit, yuvarlanacak ondalık...

Turkish